ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา

โปรดเข้าสู่ระบบและดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร:ประจำปีการศึกษา 2562-2564

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

บัณฑิตปีการศึกษา 2564
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 2565