ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษา

โปรดเข้าสู่ระบบและยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เปิดรับลงทะเบียน
10-14 กรกฎาคม 2566